Tuesday, April 21, 2015

MLM Trading Affiliate

wow ! tahniah.
Dan sebagai pengetahuan am, perkara berikut bolehlah dijadi panduan kepada usahawan baru, dan pastikan mana-mana syarikat yg akan kita ceburi itu, hendaklah mempunyai ....
(Malaysia) 

1. Pendaftaran Syarikat (SSM).
2. logo HALAL (jika halalan toyibah).
3. logo PPIM (jika produk islamic).
4. logo KKM (jika produk kesihatan).
5. logo MOF (jila produk pelaburan).
6. logo IMP (jika kilang islamic).
7. logo GMP (jika kilang bersih).
8. logo ISO (jika Pengurusan baik).
9. logo SIRIM (jika perkakasan rumah/pejabat).
10. logo Index syariah (Pengurusan Islam).
11. SOP (profile syarikat)
12. SOP (produk barangan).
13. SOP (System/Progrem).
14. KPI Board of Director.

[] http://t.co/iVoIb4DqHI

                                                     [PREVIOUS] [NEXT]

.