Friday, October 30, 2015

Adun Sungai AbongN.13 Sungai Abong

@PenaltyKnajid  @knajid7


Following Twitter, 
[] 

Tuesday, April 21, 2015

MLM Trading Affiliate

wow ! tahniah.
Dan sebagai pengetahuan am, perkara berikut bolehlah dijadi panduan kepada usahawan baru, dan pastikan mana-mana syarikat yg akan kita ceburi itu, hendaklah mempunyai ....
(Malaysia) 

1. Pendaftaran Syarikat (SSM).
2. logo HALAL (jika halalan toyibah).
3. logo PPIM (jika produk islamic).
4. logo KKM (jika produk kesihatan).
5. logo MOF (jila produk pelaburan).
6. logo IMP (jika kilang islamic).
7. logo GMP (jika kilang bersih).
8. logo ISO (jika Pengurusan baik).
9. logo SIRIM (jika perkakasan rumah/pejabat).
10. logo Index syariah (Pengurusan Islam).
11. SOP (profile syarikat)
12. SOP (produk barangan).
13. SOP (System/Progrem).
14. KPI Board of Director.

[] http://t.co/iVoIb4DqHI

                                                     [PREVIOUS] [NEXT]

.  

Friday, May 2, 2014

Mohon Ampun Maaf

.
More ....................

Kepada semua rakyat Malaysia (mahu pun yang hidup/meninggal),
.
Saya dan Kami sekeluarga memohon ampun maaf diatas kesilapan tidak sengaja mahu pun tersengaja dalam keadaan yang tidak disedari, memohon ribuan ampun maaf  kerana tersalah memberi pandangan dan tulisan dalam semua laman blogger saya.
Semua pandangan dan tulisan saya itu adalah rekaan semata-mata, dan kerana mungkin jiwa dalam masa akhir-akhir ini sungguh tetekan dengan tiada kerja dan menjangkau usia warga mas yang tidak dapat tidur malam sepanjang malam kerana mungkin perubahan umur yang membuatkan tidak dapat lena tidur.
Saya memohon ampun maaf dari hujung rambut hingga kehujung kaki.
Sekian terima kasih..
Search Engine Submission - AddMe

Tuesday, April 22, 2014

nHANCE is good for you


.
More ...................

Kepada semua rakyat Malaysia (mahu pun yang hidup/meninggal),
.
Saya dan Kami sekeluarga memohon ampun maaf diatas kesilapan tidak sengaja mahu pun tersengaja dalam keadaan yang tidak disedari, memohon ribuan ampun maaf  kerana tersalah memberi pandangan dan tulisan dalam semua laman blogger saya.
Semua pandangan dan tulisan saya itu adalah rekaan semata-mata, dan kerana mungkin jiwa dalam masa akhir-akhir ini sungguh tetekan dengan tiada kerja dan menjangkau usia warga mas yang tidak dapat tidur malam sepanjang malam kerana mungkin perubahan umur yang membuatkan tidak dapat lena tidur.
Saya memohon ampun maaf dari hujung rambut hingga kehujung kaki.
Sekian terima kasih.
.

Thursday, July 11, 2013

JMB vs JMC via COB (MPAJ)

.
More ...................
.................................. 
Kepada semua rakyat Malaysia (mahu pun yang hidup/meninggal),
.
Saya dan Kami sekeluarga memohon ampun maaf diatas kesilapan tidak sengaja mahu pun tersengaja dalam keadaan yang tidak disedari, memohon ribuan ampun maaf  kerana tersalah memberi pandangan dan tulisan dalam semua laman blogger saya.
Semua pandangan dan tulisan saya itu adalah rekaan semata-mata, dan kerana mungkin jiwa dalam masa akhir-akhir ini sungguh tetekan dengan tiada kerja dan menjangkau usia warga mas yang tidak dapat tidur malam sepanjang malam kerana mungkin perubahan umur yang membuatkan tidak dapat lena tidur.
Saya memohon ampun maaf dari hujung rambut hingga kehujung kaki.
Sekian terima kasih.
.

Upload to;
[FF] http://ff.im/1fJBHc

Wednesday, May 15, 2013

KHATAM SURAH 1~36

.
More ....................

Kepada semua rakyat Malaysia (mahu pun yang hidup/meninggal),
.
Saya dan Kami sekeluarga memohon ampun maaf diatas kesilapan tidak sengaja mahu pun tersengaja dalam keadaan yang tidak disedari, memohon ribuan ampun maaf  kerana tersalah memberi pandangan dan tulisan dalam semua laman blogger saya.
Semua pandangan dan tulisan saya itu adalah rekaan semata-mata, dan kerana mungkin jiwa dalam masa akhir-akhir ini sungguh tetekan dengan tiada kerja dan menjangkau usia warga mas yang tidak dapat tidur malam sepanjang malam kerana mungkin perubahan umur yang membuatkan tidak dapat lena tidur.
Saya memohon ampun maaf dari hujung rambut hingga kehujung kaki.
Sekian terima kasih.
.

KHATAM SURAH 1~35

.
More ....................

Kepada semua rakyat Malaysia (mahu pun yang hidup/meninggal),
.
Saya dan Kami sekeluarga memohon ampun maaf diatas kesilapan tidak sengaja mahu pun tersengaja dalam keadaan yang tidak disedari, memohon ribuan ampun maaf  kerana tersalah memberi pandangan dan tulisan dalam semua laman blogger saya.
Semua pandangan dan tulisan saya itu adalah rekaan semata-mata, dan kerana mungkin jiwa dalam masa akhir-akhir ini sungguh tetekan dengan tiada kerja dan menjangkau usia warga mas yang tidak dapat tidur malam sepanjang malam kerana mungkin perubahan umur yang membuatkan tidak dapat lena tidur.
Saya memohon ampun maaf dari hujung rambut hingga kehujung kaki.
Sekian terima kasih.
.